Het boeken kappen

Ik ben Guus Diekstra en heb een grote passie voor Draaiorgels
Totaal niet groot gebracht van huis uit met draaiorgels, was mijn belangstelling al vanaf mijn kleutertijd gewekt voor deze instrumenten
Tijdens mijn schooltijd hielp Ik in mijn vrije tijd mee bij het bekende orgel de”Arabier” in Groningen. In die tijd ben ik ook begonnen te arrangeren en boeken te kappen voor de Arabier en andere orgels. Tot op heden maak ik nog steeds boeken
Ik ben geen beroepsorgelman en zie hetgeen ik doe nog steeds als liefhebberij. Natuurlijk kost het onderhoud van twee orgels veel geld waardoor de orgels verhuurd worden om het onderhoud te kunnen dekken

Krantenartikel Gezinsbode
Met de "Dulciaan" Grote Markt Groningen
Artikel Dagblad van het Noorden
Handdraaien aan de "Dulciaan"